Det er nemt at sælge sit rideudstyr gennem Den Grønne Hest.

Vi tager os af prisfastsættelse i samarbejde med dig, markedsføring og kontakt til vores kunder.
Der er varer, der ikke vil blive tage i kommission hvis vi vurderer at det ikke er sandsynlig,t at de vil blive solgt i løbet af kommissionsperioden – dette vurderes på baggrund af efterspørgsel.

Varens stand:
Alt udstyr indleveres i ren og pæn stand. Fodtøj tages KUN i kommission, hvis det fremstår uden særlig slitage! Der tages ikke defekte varer i kommission, men fx kan dækkener med pænt udførte reparationer godt tages i kommission.

Pris:
Efter gennemgang af den/de indleverede varer, aftales en salgspris. I mange tilfælde tages der udgangspunkt i nypris. Salgsprisen fastlægges efter varens alder og stand, men fx kan antallet af tilsvarende varer i butikken også influere på salgsprisen. Hvis du har en kvittering på eksempelvis køb af lædervarer (trense, støvler, sadel) eller andre værdifulde varer, er den vigtig at medbringe.

Kommission/salær til Den Grønne Hest:
33 % af den opnåede salgspris går til Den Grønne Hest i kommission for butikkens arbejde i forbindelse med annoncering, administration etc. I tilfælde af at varen ikke bliver solgt, beregner Den Grønne Hest sig ikke salær eller kræver anden betaling. Der betales 100 kr for 1 års oprettelse som kunde i butikken, medlemsskabet kan forlænges/fornyes efter ønske pt er årsprisen 100 kr, beløbet betales ikke årligt, men hver gang en ny 1-årsperiode påbegyndes, så du betaler ikke for eventuelle ”tomme” måneder. Indleverer du varer, som ikke tilhører dig, skal der medbringes en fuldmagt.

Salgsperiode:
Dine varer sættes som udgangspunkt til salg i en periode på 6 måneder, sadler og støvler dog 12 måneder. Efter denne periode skal ikke solgte varer afhentes, medmindre anden aftale træffes, fx nedsættelse af pris eller donation. Kontakt selv butikken efter den aftalte periode. Hvis du ophæver aftalen/henter varer før tid beregnes et administrationsgebyr på 25, kr. Pr. Vare, dog 100 kr. for sadler.

Hvis vi beholder varerne efter kommissionsperioden eller hvis der opdages fejl på varerne, vil prisen kunne justeres med at fradrag op til 20%. Justeringer herover vil kun kunne ske efter aftale med dig

Reklamation:
Den Grønne Hest hæfter ikke for brudte lynlåse, manglende knapper m.v.. Sælger er indforstået med at tage støvler retur, hvis lynlås m.v. går itu ved prøvning i butikken eller inden for en måned efter salg. Den Grønne Hest hæfter ikke for evt skade opstået på sadler ved prøvning, sælger er indforstået med at der er en risiko forbundet med handel af sadel ved udlån, evt. skade skal søges dækket af sælgers egen forsikring.

Afregning/Udbetaling:
Når kommissionsperioden er udløbet, er det dit eget ansvar at kontakte butikken vedrørende afregning samt afhentning af varer som eventuelt ikke er solgt, eller eventuelt fornyelse af aftale. Afregning sker løbende ved henvendelse i butikken, alternativt én gang efter endt kommissionsperiode + 1 uge (kundens fortrydelsesret, se ovenfor). Skulle alle dine varer blive solgt inden kommissionsperiodens normale udløb, kontakter Den Grønne Hest naturligvis dig. Hvis der ikke afregnes i butikken, men ved bankoverførsel, er dette kun muligt ved beløb over 500 kr.

DER UDBETALES KUN PENGE PERSONLIGT ELLER VED FREMVISNING AF FULDMAGT

Uafhentede varer
Hvis du uanset årsag ikke afhenter ikke-solgte varer, forbeholder Den Grønne Hest sig ret til at donere dem til velgørende formål eller sælge dem til budpris.

Forsikring:
Dine varer er din egen ejendom indtil de bliver solgt, og da butikken ikke kan forsikre andres ejendom, er det din egen forsikring, der dækker ved eventuel brand/tyveri.
Ansvar:
Den Grønne Hest er blot formidler af varen og kan ikke holdes ansvarlig for varens beskaffenhed.

Hvad skal du sikre:
At det er dine egne varer (eller du har fuldmagt)
At der ikke er gæld i varerne
At varerne fremstår i bedste stand (fx nyvasket)
At afhente ikke solgte varer senest 30 dage efter udløb af kommissionsperiode.
At få afregnet/udbetalt senest 1 år efter udløb af kommissionsperiode

Disclaimer:
Disse kommissionsbetingelser er vejledende, der tages forbehold for tilpasninger i de enhver tid gældende uddybende kommentarer på vores hjemmeside – læs mere på www.dengroennehest.dk