1. Generelt

Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På http://dengroennehest.dk/ vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken. Vi behanler kun almindelige personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i data­beskyttelses­­­forordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: Gammelgårdsvej 22 4000 Roskilde Mail: anette@staldlangager.dk Telefon: +45 53 55 22 23 CVR: 29994226 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes hertil

3. Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

Afhængig af om du er medlem, kunde eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har. Dine oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, at registrere dine varer og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

4. Oplysninger

De personoplysninger, som vi behandler om dig Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk kun oplysninger som du selv har givet os: Et unikt ID (kundenummer) Navn, adresse telefonnummer, e-mail m.v.

5. Cookies

På vores hjemmeside kan gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Cookies er vigtige for os for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig. For at gøre det lettere for dig at overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i nogle letforståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i Cookiedeklarationen. Når du bruger vores hjemmeside anvender vi dine Personoplysninger til at forbedre funktionalitet på vores hjemmeside. • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside; • optimere vores hjemmesides indretning;

6. Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til 3. part dog benytter vi en række tredjeparter til hosting af vores hjemmeside og cloudbaseret løsninger som office 365 til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse

7. Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler: Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe det har et formål. Vi ved af erfaring at kunder der har været ”fraværende” i nogle år ofter kommer tilbage og benytter deres tidligere kundenummer. Vi bibeholder derfor dine oplysninger i op til 10 år efter dit sidste engagement. Oplysninger fra fx hjemmeside og nyhedsbreve vil blive slette efter kortere tid. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

8. Dine rettigheder

Indsigt Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Berigtigelse og sletning Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. Begrænsning af Behandling Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger. Dataportabilitet Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet. Indsigelsesret Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vibehandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os. Tilbagekaldelse af samtykke Hvis Behandlingen af dine Personplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til sletning eller dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

9. Sikkerhed

Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

10. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K. Telefon 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Opdatering af denne Politik

Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Roskilde d. 19.